Privacybeleid

Versie 1. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 mei 2021.

 1. Wie verzamelt informatie?
 2. JETI Sport vzw
  Oude Baan 47, 2800 Mechelen
  BE 0728.520.181
  contact@jetisport.be

  Het verwerken van uw gegevens wordt gedaan door Tim Van Aeken, voorzitter van JETI Sport vzw.

 3. Hoe gebeurt de gegevensverzameling?
 4. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN OP WELKE MANIER?

  Wij verzamelen uw gegevens door het bewaren van uw aangemaakt profiel op een veilige database die enkel te raadplegen is door uzelf en door JETI Sport vzw.

  Wij maken ook gebruik van cookies (zie cookiebeleid op www.jetisport.be/cookiebeleid) om uw keuzes op de website te onthouden (zoals het ingelogd blijven op uw profiel en het akkoord gaan met het cookiebeleid). Met de analytische cookie van Google Analytics verzamelen we anonieme gebruikersstatistieken, zoals bezochte pagina’s, duur, land van herkomst, taal, type browser, type toestel (mobiel of desktop), ...

  WAT IS HET DOEL VAN DE GEGEVENSVERZAMELING?

  De anonieme gegevens die we via Google Analytics verzamelen gebruiken we om onze website te optimaliseren qua tekstuele en grafische content en (mobiele) gebruikerservaring.

  WAT IS DE GRONDSLAG VAN DE GEGEVENSVERWERKING?

  Nieuwsbrieven worden enkel verstuurd na toestemming van uw kant.
  Het verwerken van uw gegevens dient om een contract of dienstverlening voor te bereiden of uit te voeren.

 5. Met wie worden deze persoonsgegevens allemaal gedeeld?
 6. Enkel JETI Sport vzw en onze IT’er heeft toegang tot de database, maar het verwerken van uw gegevens gebeurt enkel door JETI Sport vzw.
  Persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven. Enkel indien dit nodig wordt geacht voor het uitvoeren van een opdracht en enkel na toestemming.
  Contracten en facturen worden door onze externe boekhouder verwerkt.

 7. Hoe worden de gegevens beschermd?
 8. Uw gegevens worden opgeslagen in een veilige afgesloten database die enkel toegankelijk is door JETI Sport vzw en hun IT’er.
  Uw gegevens worden door niemand ongewild gewijzigd of verwijderd. Enkel na uw toestemming.

 9. Hoelang worden de gegevens bewaard?
 10. Contractuele gegevens worden volgens de wettelijke termijn bewaard.

 11. Wat zijn de rechten van de gebruiker?
 12. RECHT OP INZAGE/TOEGANG

  U kan uw profiel ten allen tijde raadplegen.
  Bezoekers van onze site kunnen ons steeds contacteren om hun bewaarde gegevens in te kijken. Dit kan via contact@jetisport.be.

  RECHT TOT RECHTZETTING

  U kan aan uw profiel ten allen tijde wijzigingen aanbrengen.
  Bezoekers van onze site kunnen ons steeds contacteren om hun bewaarde gegevens te wijzigen. Dit kan via contact@jetisport.be.

  RECHT OM TE WORDEN VERGETEN

  Uw profiel verwijderen kan via een eenvoudig verzoek naar contact@jetisport.be te sturen.
  Uw gegevens wissen uit onze database en andere systemen kan via een eenvoudig verzoek naar contact@jetisport.be te sturen.

  RECHT OM KLACHT IN TE DIENEN

  Heeft u een vermoeden dat wij uw gegevens op een onrechtmatige manier verwerken of verzamelen, dan kan u altijd klacht indienen bij de Privacycommissie.

  RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN

  Iedereen van wie wij gegevens verwerken, heeft het recht zicht te verzetten tegen het verwerken van die persoonsgegevens.

  RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

  Iedereen van wie wij gegevens verwerken, heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.

  RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID

  Iedereen van wie wij gegevens verwerken, heeft het recht om zijn persoonsgegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

 13. Verwerken wij gegevens buiten Europa?
 14. Uw gegevens worden enkel binnen de Europese gemeenschap verwerkt.

 15. Wanneer werd de privacyverklaring voor het laatst herzien?
 16. Laatst opgesteld op 1 mei 2021
  Versie 1